Himayəçilik Şurası

Ana səhifə / Haqqımızda / İdarəetmə

Fond ali idarəetmə orqanı olan Himayəçilik Şurası və icra orqanı olan İcraçı Direktor tərəfindən idarə olunur. Fondun Himayəçilik Şurası yeddi nəfərdən ibarətdir. Himayəçilik Şurasının tərkibinə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının bir nümayəndəsi, Mərkəzi Bankın bir nümayəndəsi, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının üç nümayəndəsi və iştirakçı bankların təqdimatı ilə onların iki nümayəndəsi daxildir.

Himayəçilik Şurasının səlahiyyətləri

 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla, Fondun təşkilati strukturunu təsdiq edir;
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla, Fondun illik büdcəsini və ona edilən dəyişiklikləri təsdiq edir;
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla, Fondun işçilərinin əməkhaqqının ödənilməsi formalarını və miqdarını təsdiq edir;
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla, Fondun qaydalarını təsdiq edir;
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla, kompensasiyaların ödənilməsi, habelə kompensasiya ödənişinin Əmanətlərin Sığortalanması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə müəyyən edilmiş müddətə uzadılması barədə qərar qəbul edir;
 • Fondun fəaliyyəti, o cümlədən kompensasiyaların ödənilməsi barədə məlumatın elan verildiyi və dərc olunduğu kütləvi informasiya vasitələrini müəyyən edir;
 • borc vəsaitlərinin alınması barədə qərar qəbul edir;
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla, iştirakçı banklar tərəfindən əlavə haqların ödənilməsi barədə qərar qəbul edir;
 • Əmanətlərin Sığortalanması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 3.7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla, xarici bankın yerli filialı tərəfindən ödənilməli sığorta haqlarının miqdarını və ödəniş şərtlərini təsdiq edir;
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla, Fondun vəsaitinin yerləşdirilməsi üsullarını, istiqamətlərini və qaydalarını müəyyən edir;
 • Fondun fəaliyyəti haqqında hesabatın tərtib olunması qaydalarını təsdiq edir;
 • Fondun Daxili Audit Xidmətinin fəaliyyət qaydalarını müəyyən edir;
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla, Fondun kənar auditorunu təyin edir və audit yoxlamasının nəticələrini təsdiq edir;
 • Fondun icraçı direktorunun hesabatını dinləyir və təsdiq edir;
 • Fondun icraçı direktorunun və əməkdaşlarının fəaliyyəti ilə bağlı şikayətlərə baxır;
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla, Fondun uzunmüddətli borc qiymətli kağızlarının buraxılması haqqında qərar qəbul edir;
 • Fondun iştirakçı bankda müvəqqəti inzibatçı və ya ləğvedici təyin edilməsi ilə əlaqədar maliyyə bazarlarına nəzarət orqanın təklifinə baxır və onu qəbul etdikdə, Fondu təmsil edən şəxslərin namizədliyini irəli sürür;
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla, kompensasiyaların ödənilməsi üçün agent bankı seçir;
 • əmanətlərin sığortalanması sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında təkliflər verir;
 • qorunan əmanətlər üzrə illik faiz dərəcəsinin yuxarı həddini maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı və Mərkəzi Bankla razılaşdırmaqla müəyyən edir;
 • Əmanətlərin Sığortalanması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə Fondun və onun Himayəçilik Şurasının səlahiyyətlərinə aid olan digər məsələləri həll edir.

Qeyd edək ki, ƏSF-nin Himayəçilik Şurasının (HŞ) fəaliyyət Qaydaları HŞ-nın 27 dekabr 2021-ci il tarixli 131 saylı Protokolu ilə yeni redaksiyada təsdiq edilmişdir.

Himayəçilik Şurasının tərkibi

 • Toğrul Əliyev

Himayəçilik Şurasının sədri

Mərkəzi Bankın Baş direktoru

 • Gülər Paşayeva

Himayəçilik Şurasının sədr müavini

Mərkəzi Bankın Baş direktoru

 

 • Elnur Əliyev

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirinin birinci müavini

 • Sadiq Əliyev

Əmək və Əhalilinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin aparatının Strateji planlaşdırma və innovasiyalar şöbəsinin müdiri

 • Ziyəddin Allahverdiyev

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin aparatının Maliyyə Xidmətləri üzrə siyasət şöbəsinin müdiri 

 • Abbas İbrahimov

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-nin İdarə Heyətinin sədri

 • Rövşən Allahverdiyev

“Kapitalbank” ASC-nin Müşahidə Şurasının sədri