Ləğv prosesi̇ndə olan banklar haqqında qısa məlumat

Ana səhifə / Ləğvedicilik funksiyası

“Muğan Bank” ASC Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin İnzibati Kollegiyasının 24 oktyabr 2023-cü il tarixli 2-3(103)-54/2023 saylı qərarı ilə müflis elan edilmiş, barəsində iflas proseduruna başlanılmış və Əmanətlərin Sığortalanması Fondu Bankın ləğvedicisi təyin edilmişdir.

“Günay Bank” ASC Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin İnzibati Kollegiyasının 18 may 2023-cü il tarixli 2-3(103)-42/2023 saylı qərarı ilə müflis elan edilmiş, barəsində iflas proseduruna başlanılmış və Əmanətlərin Sığortalanması Fondu Bankın ləğvedicisi təyin edilmişdir.

“Atabank” ASC Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin İnzibati Kollegiyasının 30 aprel 2020-ci il tarixli 2-3(103)-129/2020 saylı qərarı ilə müflis elan edilmiş, barəsində iflas proseduruna başlanılmış və Əmanətlərin Sığortalanması Fondu Bankın ləğvedicisi təyin edilmişdir.

“Amrahbank” ASC Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin İnzibati Kollegiyasının 30 aprel 2020-ci il tarixli 2-3(103)-130/2020 saylı qərarı ilə müflis elan edilmiş, barəsində iflas proseduruna başlanılmış və Əmanətlərin Sığortalanması Fondu Bankın ləğvedicisi təyin edilmişdir.

“NBCBank” ASC Azərbaycan Respublikası Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 2-3(103)-131/2020 saylı 14 may 2020-ci il tarixli qərarı ilə müflis elan edilmiş, barəsində iflas proseduruna başlanılmış və Əmanətlərin Sığortalanması Fondu Bankın ləğvedicisi təyin edilmişdir.

“AGBank” ASC Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin İnzibati Kollegiyasının 14 may 2020-ci il tarixli 2-3(103)-132/2020 saylı qərarı ilə müflis elan edilmiş, barəsində iflas proseduruna başlanılmış və Əmanətlərin Sığortalanması Fondu Bankın ləğvedicisi təyin edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin 11 avqust 2016-cı il tarixli, 2-1(102)-147/2016 saylı qərarı ilə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 10 may 2016-cı il tarixli qərarı dəyişdirilmədən saxlanılmış və “Atrabank” ASC müflis elan edilərək barəsində iflas proseduruna başlanılmış, eləcə də 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi məhkəməsinin 16 avqust 2016-cı il tarixli, 2-1(81)1594/2016 saylı qərardadı ilə Əmanətlərin Sığortalanması Fondu Bankın ləğvedici təyin edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin    11 avqust 2016-cı il tarixli, 2-1(102)-147/2016 saylı qərarı ilə Bakı Apellyasiya məhkəməsinin 10 may 2016-cı il tarixli qərarı dəyişdirilmədən saxlanılmış və “Qafqaz İnkişaf Bankı” ASC müflis elan edilərək barəsində iflas proseduruna başlanılmış, eləcə də 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi məhkəməsinin 16 avqust 2016-cı il tarixli, 2-1(81)1594/2016 saylı qərardadı ilə Əmanətlərin Sığortalanması Fondu Bankın ləğvedicisi təyin edilmişdir.

1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 04 oktyabr 2016-cı il tarixli 2-1(81)-4498/2016 saylı qərarı ilə QSC “Bank Standard” KB müflis elan olunmuş, barəsində iflas proseduruna başlanmış və Əmanətlərin Sığortalanması Fondu Bankın ləğvedicisi təyin edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 25 iyul 2012-ci il tarixli, 2 iqt(81)-2410/2012 saylı qətnaməsi ilə “Royalbank” ASC müflis elan edilmiş və “Azerbaijan İnternational Consulting Company” MMC Bankın ləğvedicisi təyin edilmişdir. Azərbaycan Respublikası 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 07 sentyabr 2016-cı il tarixli qərardadı ilə Əmanətlərin Sığortalanması Fondu Bankın ləğvedicisi təyin edilmişdir.

Аzərbаycаn Rеspublikаsı 1 sаylı Bаkı İnzibаti-İqtisаdi Məhkəməsinin 22 iyul 2016-cı  il tаriхli, 2-1 (81)- 3619 / 2016 sаylı qərаrınа əsаsən “KrеdоBаnk” ASC məcburi ləğv еdilmiş və Аzərbаycаn Əmаnətlərin Sığоrtаlаnmаsı Fоndu Bаnkın ləğvеdicisi təyin еdilmişdir. Аzərbаycаn Rеspublikаsı 1 sаylı Bаkı İnzibаti-Iqtisаdi Məhkəməsinin  29 аvqust 2016-cı  il tаriхli, 2-1(81)-3619/2016 sаylı qərаrınа əsаsən “KrеdоBаnk” ASC iflаs prоsеdurunа bаşlаnılmışdır.  

Azərbaycan Respublikası 1 Saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 10 fevral 2016-cı il tarixli, 2-1 (81)-1541/2016 saylı qərarı ilə “Texnikabank” ASC müflis elan edilmiş, barəsində iflas proseduruna başlanılmış, “M.M.M. Perfekt Konsaltinq” MMC-nin Bankın ləğvedicisi təyin edilmişdir. Azərbaycan Respublikası 1 Saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 13 aprel 2016-cı il tarixli, 2-1 (81)-1541/2016 saylı qərardadı ilə Əmanətlərin Sığortalanması Fondu Bankın ləğvedicisi təyin edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 22 iyul 2016-cı il tarixli qərarına əsasən Bankın məcburi ləğv prosesinə başlanmış və Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 24 iyul 2016-cı il tarixdən “Zaminbank” ASC-nin ləğvedicisi təyin edilmişdir. Azərbaycan Respublikası 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi məhkəməsinin 19 sentyabr 2016-cı il tarixli qərarına əsasən “Zaminbank” ASC-nin iflas proseduruna başlanmışdır.

Azərbaycan Respublikası 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 01 fevral 2016-cı il tarixli 2-1(81)-1404/2016 saylı qərarına əsasən “Bank of Azerbaijan” ASC müflis elan edilmiş, barəsində iflas proseduruna başlanılmış və Əmanətlərin Sığortalanması Fondu Bankın ləğvedicisi təyin edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 09 fevral 2016-cı il tarixli № 2-1(81)-1494/2016 saylı qərarına əsasən “Yunayted Kredit Bank” ASC müflis elan edilmiş və barəsində iflas proseduruna başlanılmışdır. Azərbaycan Respublikası 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 13 aprel 2017-ci il tarixli qərarına əsasən Əmanətlərin Sığortalanması Fondu Bankın ləğvedicisi təyin edilmişdir.

Bakı Apellyasiya Məhkəməsi İnzibati-İqtisadi Kollegiyasının  27 dekabr 2017-ci il tarixli 2-1(103)-3194/17 saylı qərarı ilə “Dəmirbank” ASC müflis elan olunmuş, barəsində iflas proseduruna başlanmış və Əmanətlərin Sığortalanması Fondu Bankın ləğvedicisi təyin edilmişdir

Gəncə İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 21 oktyabr 2016-cı il tarixli 2-1(81)-1404/2016 saylı qətnaməsinə əsasən “Gəncəbank” ASC müflis elan edilmiş, barəsində iflas proseduruna başlanmış və həmin Məhkəmənin 27 oktyabr 2016-cı il tarixli qərardadına əsasən Əmanətlərin Sığortalanması Fondu Bankın ləğvedicisi təyin edilmişdir. 

1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 22 iyul 2016-cı il tarixli 2-1(81)-3617/2016 saylı qərarı ilə “Dekabank” ASC müflis elan edilmiş və Əmanətlərin Sığortalanması Fondu Bankın ləğvedici təyin edilmişdir.

Аzərbаycаn Rеspublikаsı 1 sаylı Bаkı İnzibаti-İqtisаdi Məhkəməsinin 29 iyul 2015-ci il tarixli qərarı ilə “Azərbaycan Kredit Bankı” ASC məcburi ləğv edilmiş, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 26 fevral 2019-cu il tarixli qərardadı ilə Əmanətlərin Sığortalanması Fondu Bankın ləğvedicisi təyin edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin  2-1(81)-3855/2015 saylı 10 avqust 2015-ci il tarixli qərarı ilə “Evrobank” ASC müflis elan edilərək “Azerbaijan İnternational Consulting Company” MMC Bankın ləğvedicisi təyin edilmişdir. Bakı Apellyasiya  Məhkəməsinin  İnzibati-İqtisadi Kollegiyasının 31 avqust 2018-ci il tarixli, 2-1(103)-285/2018 saylı qərarı ilə “Evrobank” ASC-nin ləğvedicisi dəyişdirilərək, Bankın ləğvedicisi Əmanətlərin Sığortalanması Fondu təyin edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası 1 saylı Bakı Yerli İqtisad Məhkəməsinin 2(81)-3323/2010 saylı, 15 dekabr 2010-cu il tarixli qərarı ilə “Debüt Kommersiya Bankı” ASC müflis elan edilmiş və “AZE Financial Consulting” MMC Bankın ləğvedicisi təyin edilmişdir. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 01 fevral 2018-ci il tarixli, 2-1(103)-258/18 saylı qərarına əsasən Əmanətlərin Sığortalanması Fondu Bankın ləğvedicisi təyin edilmişdir.

1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 18 mart 2011-ci il tarixli qərarı ilə “Birlikbank” ASC müflis elan edilmiş, “RR-VAM Beynəlxalq Audit Konsaltinq” MMC Bankın ləğvedicisi təyin edilmişdir. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 15 avqust 2017-ci il tarixli, 2-1(103)-1395/2017 nömrəli qərardadına əsasən Əmanətlərin Sığortalanması Fondu Bankın ləğvedicisi təyin edilmişdir.

Аzərbаycаn Rеspublikаsı 1 sаylı Bаkı İnzibаti-İqtisаdi Məhkəməsinin 31 yanvar 2005-ci il tarixli, 179/5-32 saylı qətnaməsinə əsasən “Borçalı” KB məcburi ləğv edilmişdir. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 17 avqust 2017-ci il tarixli, 2-1(103)-1376/2017 saylı qərardadı ilə Əmanətlərin Sığortalanması Fondu Bankın ləğvedicisi təyin edilmişdir.