ƏSF-nin Bank rekvizitləri

Ana səhifə / Haqqımızda

ƏSF, VÖEN: 1700773271

Mərkəzi Bank,

VÖEN: 9900071001

SWIFT.BIK: NABZAZ2C (AZN)

SWIFT.BIK: NABZAZ2X (valyuta)

Kod: 501004

Müxbir hesab: AZ74 NABZ 0145 1700 0000 0000 1944

Hesablaşma hesab: AZ86 NABZ 0136 0450 0000 0000 7944